31/05/2023 10:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngóng tin nhà

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 06:52

 

Quanh quẩn bên mình,
chỉ bóng.
Ngóng mãi tin nhà,
lặng thinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Ngóng tin nhà