26/09/2021 15:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Hải Vân quan
登海雲關

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/05/2014 07:36

 

Nguyên tác

拾給行難盡,
憑高望欲迷。
地分京野小,
天入廣山低。
瞰海帆如葉,
捫關路似梯。
喜看深樹外,
白處是清溪。

Phiên âm

Thập cấp hành nan tận,
Bằng cao vọng dục mê.
Địa phân kinh dã tiểu,
Thiên nhập quảng sơn đê.
Khám hải phàm như diệp,
Môn quan lộ tự thê.
Hỉ khán thâm thụ ngoại,
Bạch xứ thị thanh khê.

Dịch nghĩa

Lần theo từng bậc leo mà lên mãi không hết
Từ trên cao nhìn ra xa chỉ thấy lờ mờ
Đất chi kinh thành đồng nội (đất như) nhỏ lại
Trời hoà vào cùng núi rộng (trời như) thấp xuống
Trông xuống biển: cánh buồm như chiếc lá
Lần theo cửa ải: đường đi tựa chiếc thang
Thích thú ngắm nhìn mé ngoài vùng cây rậm
Nơi có màu trắng kia chính là dòng suối trong

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Bậc cao, lên mãi không cùng
Đứng trên nhìn khắp, mắt dường ngủ mê
Bé teo đường tỉnh, lối quê
Đỉnh trời thấp giữa bốn bề núi quây
Biển xa, thuyền tựa lá cây
Đường lên ải: chiếc thang mây khác nào
Nhìn ven rừng, thú biết bao
Suối tuôn trong vắt nơi màu trắng in
Hải Vân: Một dãy núi cao giáp biển, phân cách hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Nam. Ở đầu núi có cửa ải tên là Hải Vân quan.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đăng Hải Vân quan