15/04/2021 07:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 141

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 12:38

 

Vũng bởi hay ngần[1], mới hay đầy,
Quen thân, yêng nhủ mụ lời này:
Trà sen, sáng đãi người đi khát,
Rượu thánh[2], hôm từ khách uống say.
Lợi lộc mặc duyên, chăng ỷ chớ,
Đôi co thế sự, chớ chua[3] thay.
Thế gian có hỏi: lời ai nhủ,
Mụ hãy rằng: lời khách dại ngày.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Đây là một bài thơ trào phúng tác giả viết cho vợ, và tác giả tự xưng là “yêng”, tức anh gọi chệch theo kiểu quen thân.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Ngần là ngấn nước. Ý câu thơ là có theo dõi ngấn nước trong vũng, thì mới biết được vũng nước đầy hay vơi.
[2] Chỉ loại rượu ngon. Hai câu ý nói lấy chè sen, rượu ngon tiếp đãi người là phải theo dõi và có mức độ, chứ không tuỳ tiện.
[3] Chua chát với thái độ khó chịu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 141