02/12/2022 17:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua Yên Tử

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:40

 

Bàn giữa ly cung kế chuyển quân
Người lên ải Bắc, kẻ đồn Vân
Chiều nay vang dội bên Yên Tử
Lớp lớp rừng thông bật đá ngân
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Qua Yên Tử