16/01/2021 14:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống hữu nhân quy Giang Nam
送友人歸江南

Tác giả: Nhiếp Di Trung - 聶夷中

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 15:03

 

Nguyên tác

泉州五更鼓,
月落西南維。
此時有行客,
別我孤舟歸。
上國身無主,
下第誠可悲。

Phiên âm

Tuyền Châu[1] ngũ canh cổ,
Nguyệt lạc tây nam duy.
Thử thì hữu hành khách,
Biệt ngã cô chu quy.
Thướng quốc thân vô chủ,
Há đệ thành khả bi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tuyền Châu năm canh trống đánh
Trăng nghiêng xuống góc tây nam
Đương thời có một hành khách
Thuyền đơn chia tay lên đàng
Kinh đô không người thân thiết
Thi rớt buồn đời dở dang
[1] Tức Thích Đồng thành 刺桐城 hoặc Lý thành 鯉城, thuộc tỉnh Phúc Kiến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhiếp Di Trung » Tống hữu nhân quy Giang Nam