21/10/2021 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn mộ chí (1)
Эпитафия (1)

Tác giả: Marina Svetaeva - Марина Цветаева

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 26/02/2011 16:08

 

Nguyên tác

Тому, кто здесь лежит под травкой вешней,
Прости, Господь, злой помысел и грех!
Он был больной, измученный, нездешний,
Он ангелов любил и детский смех.

Не смял звезды сирени белоснежной,
Хоть и желал Владыку побороть...
Во всех грехах он был -- ребенок нежный,
И потому -- прости ему, Господь!

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Cho người nằm dưới hoa cỏ mùa xuân
Xin Chúa tha ý nghĩ xấu, lỗi lầm!
Người này đã từng đớn đau, phờ phạc
Yêu tiếng cười con trẻ với thiên thần.

Không đuổi sao của tuyết tử đinh hương
Dù đã từng mong vượt qua Chúa tể…
Trong lầm lỗi là đứa bé dịu dàng
Xin Chúa tha thứ cho người, vì thế!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Marina Svetaeva » Văn mộ chí (1)