28/05/2022 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba Đông Tây
巴東西

Tác giả: Cừu Viễn - 仇遠

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2019 09:04

 

Nguyên tác

巴東有杜鵑,
杜鵑啼春花正妍。
巴西有杜鵑,
杜鵑啼血花可憐。
巴東巴西久為客,
目斷江南歸未得,
月明滿地山花白。

Phiên âm

Ba Đông hữu đỗ quyên,
Đỗ quyên đề xuân hoa chánh nghiên.
Ba Tây hữu đỗ quyên,
Đỗ quyên đề huyết hoa khả liên.
Ba Đông, Ba Tây cửu vi khách,
Mục đoạn Giang Nam quy vị đắc,
Nguyệt minh mãn địa sơn hoa bạch.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ba Đông có chim đỗ quyên,
Đỗ quyên kêu xuân mọi miền hoa nở.
Ba Tây có chim đỗ quyên,
Đỗ quyên đề huyết hoa vỡ đáng thương.
Ba Đông, Ba Tây làm khách tha hương,
Giang Nam mỏi mắt một phương xa vời.
Đỗ quyên kêu hót khắp nơi,
Muôn hoa nở trắng, đầy trời sáng trăng.
Huyện Ba Đông nằm hai bên Trường Giang từ trung du trở lên, phía tây nam tỉnh Hồ Bắc, tên cũ là Ba 巴.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cừu Viễn » Ba Đông Tây