10/06/2023 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóng chia hai

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/10/2021 09:46

 

Đường phố chật hối người đi gấp gấp,
anh cố tình nhích kịp để thành đôi.
Quành lối rẽ, em quay xe đột ngột,
anh đượm buồn khi bóng chợt chia hai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Bóng chia hai