30/11/2020 21:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã thành gia thất thì thôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:30

 

Đã thành gia thất thì thôi,
Đèo bòng cho lắm tội trời ai mang?
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã thành gia thất thì thôi