29/10/2020 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bến xuân

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/09/2009 06:44

 

Chưa chi nắng đã lên ngồng
Cải bao la trổ bên sông vàng khè
Váy xuân vén vội, xuống ghe
Gió đưa một chiếc lá tre là đà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Bến xuân