27/10/2020 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây lúa và giọt mưa

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 16/07/2007 11:38

 

Em như cây lúa đồng khô cạn
Khao khát mưa- anh đến cháy lòng.
*
Anh mang lụt đến, mang bão đến
Lúa đồng em ngập trắng mênh mông.
*
Em héo rũ sau chiều nước rút
Anh thành mây ở chốn thinh không.
*
Lúa em phơ phất thì con gái
Anh hoá mưa cho lúa trổ đòng...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Cây lúa và giọt mưa