04/12/2020 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta chẳng mốt thì mai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/07/2015 08:28

 

Đôi ta chẳng mốt thì mai,
Chẳng trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta chẳng mốt thì mai