06/12/2021 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cam dỏm
Mock orange

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2008 23:39

 

Nguyên tác

It is not the moon, I tell you.
It is these flowers
lighting the yard.

I hate them.
I hate them as I hate sex,
the man's mouth
sealing my mouth, the man's
paralyzing body--

and the cry that always escapes,
the low, humiliating
premise of union--

In my mind tonight
I hear the question and pursuing answer
fused in one sound
that mounts and mounts and then
is split into the old selves,
the tired antagonisms. Do you see?
We were made fools of.
And the scent of mock orange
drifts through the window.

How can I rest?
How can I be content
while there is still
that odor in the world?

Bản dịch của Hoàng Hưng

Không phải là trăng, anh biết chứ
Đó là những bông hoa
đang chiếu sáng cả sân nhà

Tôi ghét chúng
Tôi ghét chúng như tôi ghét tình dục
miệng gã đàn ông
bịt chặt miêng tôi, tấm thân
tê cứng của gã đàn ông

và cái tiếng kêu luôn buột ra
cái tiền đề thấp kém, nhục nhã
của sự liền một thịt

Trong tâm trí tôi đêm nay
tôi nghe thấy câu hỏi và câu trả lời tiếp đó
hoà thành một âm thanh
dâng lên dâng lên và rồi
phân thành hai bản ngã cũ kỹ
những đối nghịch mỏi mệt. Anh thấy không?
Chúng ta bị lừa phỉnh
Và cái mùi cam dỏm ấy
trôi giạt qua cửa sổ

Làm sao tôi có thể nghỉ ngơi?
Làm sao tôi có thể vừa lòng?
khi vẫn còn
cái mùi ấy trên đời?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Cam dỏm