27/05/2022 06:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man - Tập cú
菩薩蠻-集句

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2014 02:34

 

Nguyên tác

海棠亂發皆臨水,
君知此處花何似?
涼月白紛紛,
香風隔岸聞。

囀枝黃鳥近,
隔岸聲相應。
隨意坐莓苔,
飄零酒一杯。

Phiên âm

Hải đường loạn phát giai lâm thuỷ,
Quân tri thử xứ hoa hà tự?
Lương nguyệt bạch phân phân,
Hương phong cách ngạn văn.

Chuyển chi hoàng điểu cận,
Cách ngạn thanh tương ứng.
Tuỳ ý toạ môi đài,
Phiêu linh tửu nhất bôi.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Hải đường đua nở ven bờ suối
Hay chăng nơi đó hoa đẹp trội?
Ánh bạc trăng mờ mờ
Cách bờ thơm nức mũi

Kẽ lá lũ chim oanh
Suối bên ríu rít gọi
Ta tựa tảng đá rêu
Đắm mình trong ly rọi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Bồ tát man - Tập cú