02/12/2022 15:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạ lùng

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/12/2014 11:33

 

Con mắt chẳng hiểu làm sao
Cứ nhoè như thể nước ao đã đầy!
Mới nghe tiếng sấm đầu ngày
Chưa mưa mà lại ướt ngay cõi lòng
Ô hay! Huế cũng lạ lùng
Lương ương ngọn nắng nửa chừng lại thôi!
Có chi rơi giữa ngày trôi
Không vang thành tiếng đã vồi vội đau?
14/7/2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Lạ lùng