24/10/2021 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nàng trong sáng như ban trưa”
“Она, как полдень, хороша”

Tác giả: Nikolai Minsky - Николай Минский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2012 05:05

 

Nguyên tác

Она как полдень хороша,
Она загадочней полночи.
У ней не плакавшие очи
И не страдавшая душа. —

А мне, чья жизнь — борьба и горе,
По ней томиться суждено.
Так вечно плачущее море
В безмолвный берег влюблено.

Bản dịch của Ngọc Châu

Nàng trong sáng như ban trưa
Và bí ẩn tựa giao thừa màn đêm
Mắt chưa từng vướng lệ hoen
Tâm hồn chưa trải nỗi niềm khổ đau.
 
Còn tôi, khốn khổ, dãi dàu
Phận định rồi, phải khổ đau vì nàng
Ôi! Như biển lệ vĩnh hằng
Yêu thương bờ cát ngàn năm bặt lời.
1880
Nguồn: 101 bài thơ trữ tình nước Nga, NXB Thế giới, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolai Minsky » “Nàng trong sáng như ban trưa”