15/08/2020 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn ông rộng miệng thì sang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 17:15

 

Đàn ông rộng miệng thì sang,
Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà.
Khảo dị:
Liền ông rộng miệng thì sang,
Liền bà rộng miệng toang hoang cửa nhà.
Đàn ông miệng rộng thì sang,
Đàn bà miệng rộng toang hoang cửa nhà.
Đàn ông rộng miệng thì sang,
Đàn bà rộng miệng phá hoang cửa nhà.
Đàn ông rộng miệng thì sang,
Đàn bà rộng miệng toang hoang cửa nhà.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàn ông rộng miệng thì sang