01/06/2020 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình lênh đênh

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 14/09/2016 11:11

 

Gươm bén lẻn chực chờ người yêu nhau say đắm
Sẵn sàng băm vằm chém đứt lìa ra
Tình yêu có khi như chiếc xe không người lái
Như chiếc tàu không thuyền trưởng lênh đênh
Và nhân gian dường như toàn mùa thu bất tận
Mong manh tình bay bay.
Cái Bè, Tiền Giang, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Tình lênh đênh