23/09/2021 07:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 1
寄黎希永其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2014 18:17

 

Nguyên tác

貯腹邊生笥,
潛心董子帷。
古書存古道,
吾友即吾師。
用拙何傷雅,
眈閑不自欺。
一床真省事,
可是畏人知。

Phiên âm

Trữ phúc biên sinh tứ,
Tiềm tâm Đổng tử[1] duy.
Cổ thư tồn cổ đạo,
Ngô hữu tức ngô sư.
Dụng chuyết hà thương nhã,
Đam nhàn bất tự khi.
Nhất sàng chân tỉnh sự,
Khả thị uý nhân tri.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Giỏ cơm ngay cạnh bụng
Đổng tử rủ màn là
Sách cổ bền đạo cổ
Bạn ta tức thầy ta
Vụng về vẫn tao nhã
Nhàn tản thực tầm mà
Phản tỉnh khi dỗ giấc
Sợ người khác hiểu ra
Lê Hy Vĩnh tức Lê Duy Trung (1795-1863), người làng Thượng Phúc, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Nội, nay là huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, đỗ cử nhân khoa Giáp Ngọ (1834), tiến sĩ khoa Mậu Tuất năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), là bạn thân với tác giả.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức Đổng Trọng Thư (179-104 tr.CN) đời Hán, giăng màn học, ba năm liền không nhìn ra vườn. Ông áp dụng cứng rắn chủ trương độc tôn nho học, tạo ảnh hưởng lâu dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 1