29/06/2022 16:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặt trời yêu thương theo nắng lên

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:39

 

(Viết nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7)

NGƯỜI...
Mãi mãi
Mười tám
Hai mươi
Ba tư...
Tuổi
NGƯỜI...
Như núi non
Sông suối
Một đời
Trong veo
Xanh ngắt
NGƯỜI...
Là NGƯỜI nhất
Hiến trọn đời mình cho ĐẤT NƯỚC
ĐẤT NƯỚC oa oa nhịp điệu thanh bình
NGƯỜI...
Lẫn vào trời
Vào hoa tươi
Vào má thơm
Vào môi ngọt
Vào mỗi ngày mở mắt
Mặt trời yêu thương theo nắng lên.
Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 27-7-2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Mặt trời yêu thương theo nắng lên