25/01/2021 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người mẹ [Lòng mẹ]

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 06/03/2007 05:00

 

Gái lớn ai không phải lấy chồng!
Can gì mà khóc, nín đi không!
Nín đi! mặc áo ra chào họ,
Rõ quý con tôi! Các chị trông!

Ương ương dở dở quá đi thôi!
Cô có còn thương đến chúng tôi,
Thì đứng lên nào! Lau nước mắt,
Mình cô làm khổ mấy mươi người!

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía,
Này gương, này lược, này hoa tai,
Muốn gì, tôi sắm cho cô đủ,
Nào đã thua ai, đã kém ai?

Tôi già, tôi chết... khiến cô thương!
Nuôi dạy em cô, tôi đảm đương.
Nhà cửa tôi ở, nợ tôi giả,
Ai nhờ gái hoá việc quân vương![1]

          *

Đưa con ra đến cửa buồng thôi,
Mẹ phải xa con khổ mấy mươi!
Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc.
Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi...
1936

Ở trên chép theo bản in lần đầu tiên trong Lỡ bước sang ngang (1940).

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Lỡ bước sang ngang, NXB Hương Sơn, 1940
2. Nguyễn Bính, Nước giếng thơi, NXB Hội Nhà văn, 1957
3. Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986
[1] Khổ thơ này về sau được tác giả sửa thành:
“Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái,
Nuôi dạy em cô, tôi đảm đương.
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả,
Tôi còn mạnh chán! Khiến cô thương!”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Người mẹ [Lòng mẹ]