17/10/2021 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tửu tuyền tử kỳ 1
酒泉子其一

Tác giả: Phan Lãng - 潘閬

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 21:25

 

Nguyên tác

長憶西湖,
盡日憑闌樓上望:
三三兩兩釣魚舟,
島嶼正清秋。
笛聲依約蘆花裡,
白鳥成行忽驚起。
別來閑想整綸竿,
思入水雲寒。

Phiên âm

Trường ức Tây Hồ,
Tận nhật bằng lan lâu thượng vọng:
Tam tam lưỡng lưỡng điếu ngư chu,
Đảo tự chính thanh thu.
Địch thanh y ước lư hoa lý,
Bạch điểu thành hàng hốt kinh khởi.
Biệt lai nhàn tưởng chỉnh luân can,
Tư nhập thuỷ vân hàn.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nhớ mãi Tây Hồ
Suốt buổi chiều tựa hiên lầu đứng ngắm
Thuyền câu đôi ba tốp nhấp nhô
Gò đảo chính mùa thu.
Trong lau tiếng sáo vi vu thổi
Nhớn nhác đàn cò giăng cánh vội
Xa rồi rảnh chắp lại dây câu
Tứ gửi mây nước sâu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Lãng » Tửu tuyền tử kỳ 1