21/09/2023 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học xá hiểu khởi tức sự
學舍曉起即事

Tác giả: Vũ Tông Phan - 武宗璠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 19:23

 

Nguyên tác

隔壁隣家落杵聲,
對床小子誦遺經。
伏雞簷外呼同類,
啼鳥籬邊報曉情。
啜罷煙筒天似轉,
吟殘詩句夢初醒。
起來淡酌三盃茗,
索蹻齋前接學生。

Phiên âm

Cách bích lân gia lạc chử thanh,
Đối sàng tiểu tử tụng di kinh.
Phục kê thiềm ngoại hô đồng loại,
Đề điểu ly biên báo hiểu tình.
Xuyết bãi yên đồng thiên tự chuyển,
Ngâm tàn thi cú mộng sơ tinh.
Khởi lai đạm chước tam bôi mính,
Sách kiểu trai tiền tiếp học sinh.

Dịch nghĩa

Bên kia vách nhà láng giềng đã nghe tiếng chày giã gạo,
Con nhỏ ê a đọc sách ở giường đối diện.
Ngoài thềm, tiếng gà cục tác gọi đồng loại,
Bên giậu chim hót báo một sớm trời trong.
Hút xong điếu thuốc lào trời như xoay chuyển,
Ngâm hết câu thơ giấc mơ vừa tỉnh.
Ngồi dậy nhấp mấy chén trà nhạt,
Rồi cất bước lên trai phòng đón học trò.

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Chày gạo nhà bên tiếng nhặt thưa
Con thơ to nhỏ tụng kinh nho
Ngoài sân gọi bạn gà xao xác
Bên giậu chào ngày chim líu lo
Tuần thuốc hút xong trời muốn chuyển
Câu thơ ngâm trọn mộng thôi mơ
Trà suông trở dậy vài ba chén
Rảo tới phong trai đón học trò
1832-1833

Nguồn:
1. Tạp chí Hán Nôm, số 5(72), 2005
2. Vũ Tông Phan - Tuyển tập thơ văn, Vũ Thế Khôi, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tông Phan » Học xá hiểu khởi tức sự