19/10/2021 02:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hollywood, 21.7.1995

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 08/09/2009 01:39

 

Với HO. Hoàng, Thiện Giao, Thanh Nghĩa, và...

Vinh quang thoắt tỏ thoắt mờ
người thoăn thoắt lá lơ thơ rụng dần

Bùi ngùi lả tả tiền nhân
ngôi sao hóa kiếp dấu chân ven đường
Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Hollywood, 21.7.1995