25/10/2021 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 009
山居百詠其九

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:00

 

Nguyên tác

山居風景異人間,
雲鳥飛行自往還。
物我一如忘彼此,
柴門雖設未嘗關。

Phiên âm

Sơn cư phong cảnh dị nhân gian,
Vân điểu phi hành tự vãng hoàn.
Vật ngã nhất như vong bỉ thử,
Sài môn tuy thiết vị thường quan.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi tre lau kết nên am,
Giữ đạo an nhiên vui tháng ngày,
Cửa đóng thanh nhàn không việc khác,
Duỗi chân nằm ngủ gối thang mây.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 009