17/10/2021 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sương muối

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 17/04/2009 20:28

 

Các em yêu thế ấy đấy à
trăm phần trăm
và trăm phần trăm

Ta chấn thương đáy mắt rồi chăng
ào ạt gió
và dào dạt lá

Bụi quá
rượu mạnh quá
ta lấy hơi nốc phứa một liều

Còn gì xưa hơn thế ấy đâu
có gì mới hơn thế ấy nữa

Lòng vòng xa đường xa càng xa
lỏng gối
chạnh xót mình chớm già

Tự dưng khoé mắt ứa sương muối
lá non cứu ta với
xanh lại vài thời trai nữa giùm ta
(1992)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Sương muối