02/10/2022 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân từ tuyệt cú
春詞絕句

Tác giả: Tần Quán - 秦觀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 18:55

 

Nguyên tác

弱雲亭午弄春嬌,
高柳無風妥翠條。
懶讀夜書搔短髮,
隔垣時聽賣餳簫。

Phiên âm

Nhược vân đình ngọ lộng xuân kiều,
Cao liễu vô phong thoả thuý điều.
Lãn độc dạ thư tao đoản phát[1],
Cách viên thì thính mại đường tiêu[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mây trải mỏng dáng xuân nghiêng mềm yếu
Gió lặng im liễu biếc rủ la đà
Lười đọc sách bàn tay cào tóc ngắn
Vang bên tường điệu sáo bán mạch nha
[1] Tóc ngắn, tóc cùn, chỉ người già.
[2] Khúc tiêu của người bán kẹo mạch nha. Anh ta không cần rao, vừa đi vừa thổi tiêu, mọi người biết ngay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Quán » Xuân từ tuyệt cú