16/07/2024 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XL: Từ những ngày niên thiếu
XL: A message came

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 05/02/2011 21:46

 

Nguyên tác

A message came from my youth of vanished days, saying, " I wait for you among the quivering of unborn May, where smiles ripen for tears and hours ache with songs unsung."
It says, "Come to me across the worn-out track of age, through the gates of death. For dreams fade, hopes fail, the fathered fruits of the year decay, but I am the eternal truth, and you shall meet me again and again in your voyage of life from shore to shore."

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Từ những ngày niên thiếu đời tôi vang lên lời nhắn gọi: “Tôi đã chờ anh, chờ anh trong biết bao run rẩy của tháng Năm chưa tới, khoảng thời gian ấy nụ cười chín thành nước mắt, và giờ khắc nhói đau cùng những bài ca chửa hát bao giờ!”
“Hãy đến với tôi qua vết thời gian phai mờ hay ngõ vào cõi chết. Bởi lẽ mộng nào rồi cũng tàn phai, hy vọng nào rồi cũng nát tan, và trái quả nào hái được trong năm cuối cùng cũng héo khô, nhưng tôi là sự thật muôn thuở, và trong chuyến du hành qua cuộc đời, từ bờ này đến bờ kia, chúng mình sẽ gặp nhau, và gặp nhau hoài hoài”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » XL: Từ những ngày niên thiếu