06/12/2022 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông thâm
冬深

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2012 08:53

 

Nguyên tác

花葉隨天意,
江溪共石根。
早霞隨類影,
寒水各依痕。
易下楊朱淚,
難招楚客魂。
風濤暮不穩,
舍棹宿誰門。

Phiên âm

Hoa diệp tuỳ thiên ý,
Giang khê cộng thạch căn.
Tảo hà tuỳ loại ảnh,
Hàn thuỷ các y ngân.
Dị hạ Dương Chu lệ,
Nan chiêu Sở khách[1] hồn.
Phong đào mạc bất ổn,
Xá trạo túc thuỳ môn.

Dịch nghĩa

Hoa với lá là tuỳ ở ý trời,
Nơi sông với suối chỉ thấy rễ leo nơi đá.
Ráng sớm có nhiều loại hình,
Nước lạnh cứ giữ một mức.
Dương Chu mà nước mắt còn dễ tuôn,
Hồn khách nước Sở khó mà gọi về được.
Chiều rồi mà sóng gió không yên,
Bỏ chèo thì biết ở cửa nhà ai?

Bản dịch của Phan Ngọc

Hoa lá theo ý trời
Sông khe giữ nền đá
Ráng sớm đổi thay hoài
Nước lạnh giữ dấu cũ
Dương Chu khóc thay đổi
Hồn khách Sở khó về
Chiều nay sóng gió nổi
Chèo thuyền nhà ai giờ?
(Năm 768)

Tiêu đề có bản chép là Tức nhật 即日.

Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Chỉ Khuất Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đông thâm