20/10/2021 18:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đục nước thời mới béo cò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/09/2015 22:37

 

Đục nước thời mới béo cò,
Trong như giá lọc cò mò vào đâu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đục nước thời mới béo cò