18/10/2021 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bùa yêu

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2021 20:16

 

Đàn bà em giấu cuồng điên
Liều khế ước với những huyền hoặc xanh
Ngõ tình treo sợi chỉ mành
Thương mùa em lạc mùa anh khóc cười

Sợ yêu nên xếp tình phơi
Cho khô cháy hết những vời vợi nhau
Đã mai này - đã xưa sau
Chuốc thêm son phấn lên màu phù du

Nhốt mình
Đáo hạn
Hình như
Bùa yêu giải đến bao giờ trắng em...
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Bùa yêu