06/08/2021 10:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 74

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2020 13:35

 

Tiền tài là số của lưu thông,
Cắp nắp làm chi cho nhọc lòng.
Của Thạch Sùng[1] nào của ấy,
Danh Sào Phủ[2] há danh không?
Nghĩa quen khá chớ lòng Dương thị[3],
Nết bạc hằng thìn dạ Bái Công[4].
Miệng để danh truyền là sự tích,
Còn thời muôn sự ấy như không.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Một người giàu có đời Tấn, thường lấy sáp làm củi đun, lấy mỡ chùi nồi, sau bị nạn chết, hoá làm con thạch sùng.
[2] Cùng với Hứa Do là hai bậc nhân tài đời vua Nghiêu. Vua Nghiêu muốn nhường ngôi nhưng hai ông không nhận, nên mới nhường ngôi cho Thuấn.
[3] Vợ Tô Tần, coi khinh Tô Tần khi còn hàn vi, nhưng khi Tô Tần làm quan to thì lại xum xoe.
[4] Tức Lưu Bang. Khi chưa thành việc, Lưu Bang dựa vào Trương Lương, Hàn Tín, nhưng khi đã làm vua lại ruồng rẫy họ khiến họ bị hại hoặc bỏ đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 74