21/09/2020 08:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạc chủng thụ
莫種樹

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 21:55

 

Nguyên tác

園中莫種樹,
種樹四時愁。
獨睡南床月,
今秋似去秋。

Phiên âm

Viên trung mạc chủng thụ,
Chủng thụ tứ thì sầu.
Độc thuỵ nam sàng nguyệt,
Kim thu tự khứ thu.

Dịch nghĩa

Trong vườn chớ trồng cây,
Trồng cây bốn mùa sẽ buồn bã.
Một mình ngủ ở giường phía nam dưới ánh trăng,
Thu năm nay không khác gì thu năm ngoái.

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Trong vườn xin chớ trồng cây
Trồng cây sẽ bị buồn lây bốn mùa
Giường nam ngủ dưới trăng soi
Thu nay cùng với thu xưa khác gì?
Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Mạc chủng thụ