24/03/2023 20:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếc...

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 22:59

 

Nghĩ tiếc thông minh, nghĩ tiếc tài,
Chí đương ham học, sức đương dài.
Mẹ nghèo, con phải xoay ngang vậy,
Ôi! Cái văn bằng khéo mỉa mai!
1938

Sau khi đậu tú tài Tây rồi, vì không có tiền theo học thêm nữa. Nên mẹ vui lòng để con phá ngang, làm thợ đốt lò nấu kẽm ở Quảng Yên, lương tháng 25 đồng. Lò nấu kẽm này, công ti do người Pháp chủ trương.

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Tiếc...