29/06/2022 16:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỗ đình cảm phú
虜廷感賦

Tác giả: Triệu Diên Thọ - 趙延壽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 26/06/2015 21:01

 

Nguyên tác

黃沙風卷半空拋,
雲動陰山雪滿郊。
探水人回移帳就,
射雕箭落著弓抄。
鳥逢霜果饑還啄,
馬渡冰河渴自跑。
占得高原肥草地,
夜深生火折林梢。

Phiên âm

Hoàng sa phong quyển bán không phao,
Vân động Âm Sơn tuyết mãn giao.
Thám thuỷ nhân hồi di trướng tựu,
Xạ điêu tiễn lạc trước cung sao.
Điểu phùng sương quả cơ hoàn trác,
Mã độ băng hà khát tự bào.
Chiêm đắc cao nguyên phì thảo địa,
Dạ thâm sinh hoả chiết lâm sao[1].

Dịch nghĩa

Gió cuốn cát vàng tận nửa vời trời
Mây phủ nặng Âm Sơn tuyết ngập đất
Người thăm nước về, dời truớng đến
Tên bắn điêu rơi xuống dùng cung đỡ
Chim đói gạp quả suơng cũng mổ
Ngựa qua sông băng khát tự chạy
Chiếm được nơi cao có nhiều cỏ
Đêm khuya thấy cháy trên đỉnh rừng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cát vàng gió cuốn tận lưng trời
Mây phủ Âm Sơn tuyết khắp nơi
Thăm nước người về dời trướng đến
Bắn điêu cung đón bắt tên rơi
Chim thèm quả móc ăn diều lép
Ngựa khát sông băng vượt mã hồi
Chiếm được nơi cao nhiều cỏ tốt
Đêm khuya lửa cháy đỉnh rừng soi
Bài này tuyển từ Toàn Liêu tập quyển 4, ghi là Thất đề (Mất đề). Liêu thi kỷ sự của Trần Diễn chép đề của bài này là Lỗ đình cảm phú.

Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
[1] Nghĩa là bắt được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Diên Thọ » Lỗ đình cảm phú