26/06/2021 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách dụ xuất thú
責誘出首

Tác giả: Nguyễn Cao

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2019 22:04

 

Nguyên tác

豈無長劍斬妖精,
半醉關河夢未醒。
邪正尚然爭顯晦,
鬼神應亦效聲靈。
徐看風雨銷金甲,
安有冠裳作首丁。
天地許多容子所,
重重水碧與山青。

Phiên âm

Khởi vô trường kiếm trảm yêu tinh,
Bán tuý quan hà mộng vị tinh.
Tà chính thượng nhiên tranh hiển hối,
Quỷ thần ưng diệc hiệu thanh linh.
Từ khan phong vũ tiêu kim giáp,
An hữu quan thường tác thú đinh.
Thiên địa hứa đa dung tử sở,
Trùng trùng thuỷ bích dữ sơn thanh.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Chẳng thiếu gươm dài giết quỷ ma,
Dở say chưa tỉnh mộng quan hà.
Gian ngay lẫn lộn chưa rành mặt,
Thần thánh thiêng liêng hẳn giúp ta.
Kim giáp rồi xem, mưa gió huỷ,
Hàng thân đâu ở áo xiêm ra?
Chứa anh trời đất vốn không hẹp,
Nước biếc non xanh thiếu chỗ à?
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cao » Trách dụ xuất thú