21/05/2022 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dẫn bướm

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi camchanhoa vào 12/10/2010 08:23

 

Nhà năm sáu mái lẫm trong mây
Vách núi âm vang một nhịp chày
Đàn bướm ra ràng chưa thuộc lối
Theo anh địa chất dẫn đường bay
20/9/1994
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Dẫn bướm