23/01/2022 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cánh chim

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2013 21:28

 

Mây vừa qua, trăng đã thu
Tận cùng xa thẳm của hư vô
Cánh chim vội thế không hay biết
Trái đất sau lưng đã trở mùa
Nguồn: Bóng núi (thơ), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Cánh chim