26/05/2024 07:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa
浣溪沙

Tác giả: Án Kỷ Đạo - 晏幾道

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 03:14

 

Nguyên tác

日日雙眉鬥畫長,
行雲飛絮共輕狂,
不將心嫁冶遊郎。

濺酒滴殘歌扇字,
弄花熏得舞衣香,
一春彈淚說凄涼。

Phiên âm

Nhật nhật song my đấu hoạ trường,
Hành vân phi nhứ cộng khinh cuồng,
Bất tương tâm giá dã du lang.

Tiễn tửu trích tàn ca phiến tự,
Lộng hoa huân đắc vũ y hương,
Nhất xuân đàn lệ thuyết thê lương.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Ngày ngày vễ mặt với soi gương
Mây liễu lênh đênh sống loạn cuồng
Quyết không sa ngã loài chung chạ

Nét mặt hoen mờ ố rượu vương
Xiêm áo đượm trầm hương thơm ngát
Ly rượu hoà tan lệ chán chường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Kỷ Đạo » Hoán khê sa