10/12/2022 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mô ngư nhi - Đắc cố nhân viễn tín
摸魚兒-得故人遠信

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 02:56

 

Nguyên tác

草萋萋,
陌頭三月,
王孫行處遮斷。
青山憶昨日登眺,
時節未寒猶暖。
風*晚,
歌一曲,白雲,
不度橫峰半。
興長書短。
已暮雨人歸,
東風花落,
回首舊遊遠。

經年別,
何處更逢魚雁?
相思**無限。
朝來對客烹雙鯉,
摘取素書臨看。
心轉亂,
誰料尚飄零,
琴劍江湖畔!
天回地轉。
愿跨海營橋,
剗岩為陸,
還我讀書伴。

Phiên âm

Thảo thê thê
Mạch đầu tam nguyệt
Vương tôn hành xứ già đoạn
Thanh sơn ức tạc nhật đăng thiếu
Thời tiết vị hàn do noãn
Phong vãn
Ca nhất khúc bạch vân
Bất độ hoành phong bán
Hứng trường thư đoản
Dĩ mộ vũ nhân quy
Đông phong hoa lạc
Hồi thủ cựu du viễn

Kinh niên biệt
Hà xứ csnh phùng ngư nhạn
Tương tư vô hạn
Triêu lai đối khách phanh song lý
Trích thủ tố thư lâm khán
Tâm chuyển loạn
Thuỳ liệu thượng phiêu linh
Cầm kiếm giang hồ bạn
Thiên hồi địa chuyển
Nguyện khoá hải doanh kiều
Sản nham vi lục
Hoàn ngã độc thư bạn

Bản dịch của Phan Văn Các

Cỏ xanh um
Tháng ba bờ ruộng
Dấu chân vương tôn lấp hẳn
Non xanh nhớ thuở trèo lên ngắm
Thời tiết bấy giờ còn ấm
Ca một khúc, mây không
Vượt núi nằm ngang chắn
Hứng dài thơ ngắn
Mưa tối đổ... người về
Gió đông hoa rụng
Nhìn lại bạn xưa vắng

Tháng năm bẵng
Gặp lại biết đâu ngư nhạn ?
Tương tư triền miên vô hạn
Sáng ra trước khách phanh đôi chép
Moi lấy xem ngay thư trắng
Lòng rối loạn
Ai ngờ
Vẫn giang hồ lận đận!
Trời xoay đất chuyển
Nguyện lấp biển xây cầu
Lấp đồng sau núi
Trả lại ta người bạn
Mô ngư nhi vốn tên là một khúc hát giáo phường đời Đường, về sau dùng làm từ bài, còn có tên khác là Mại bi đường hoặc Bi đường liễu. Triều Bổ Chi 晃補之 (1053-1110) có một bài Mô ngư nhi với hai câu đầu “Mại bi đường, Toàn tài liễu liễu”. Còn nghĩa của điệu từ Mô ngư nhi là mò bắt cá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Mô ngư nhi - Đắc cố nhân viễn tín