17/07/2024 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nấu bữa cơm đầu tiên

Tác giả: Trần Quốc Toàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2023 22:41

 

Chẳng còn thiếu gì nữa
Cái gì cũng có rồi
Này thức chan, thức gắp
Cơm chín đầy một nồi.

Bát đã lau từng chén
Đũa lại so từng đôi
Thêm trái ớt đỏ tươi
Để góc mâm phần bố.

Chẳng còn thiếu gì nữa
Cái gì cũng đủ rồi
Lại thừa vết nhọ nồi
Trên má hồng ánh lửa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quốc Toàn » Nấu bữa cơm đầu tiên