13/04/2021 07:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Còn vương ngó ý...

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 29/10/2014 18:54

 

Hôm qua có người hỏi
Lá bao giờ ngưng rơi
Và người đi nhặt lá
Nhặt bao giờ mới thôi?

Lá mùa xưa không thắm
cũng không xanh bồi hồi
Lá mùa xưa thao thiết
Mang nỗi niềm chơi vơi

Hôm qua có người nhắc
Lá xưa đã rụng rồi
Đừng buồn hoài, lá úa
cùng trong một phận đời...

Lá mùa xưa thầm thĩ
Xin chớ vội quên tôi!
Tơ còn vương ngó ý
Lòng nỡ nào xa xôi...
02/9/2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Còn vương ngó ý...