27/09/2023 19:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không thương để thiếp lui ra

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 13:47

 

Không thương để thiếp lui ra,
Tội gì một ổ để đôi gà ấp chung.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Không thương để thiếp lui ra