02/12/2022 12:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Hỷ dịch biệt Gia Lăng giang thuỷ nhị tuyệt kỳ 2
望喜驛別嘉陵江水二絕其二

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi bruce lee vào 05/05/2010 20:34

 

Nguyên tác

千里嘉陵江水色,
含煙帶月碧于藍。
今朝相送東流後,
猶自驅車更向南。

Phiên âm

Thiên lý Gia Lăng giang thuỷ sắc,
Hàm yên đới nguyệt bích vu lam.
Kim triêu tương tống đông lưu hậu,
Do tự khu xa canh hướng nam.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sắc nước Gia Lăng trải dặm ngàn
Trăng lồng pha khói biếc hơn lam
Sáng nay tiễn bạn về đông hết
Còn một mình dong xe hướng nam
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Vọng Hỷ dịch biệt Gia Lăng giang thuỷ nhị tuyệt kỳ 2