07/08/2020 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vợ chồng là nghĩa già đời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 17:20

 

Vợ chồng là nghĩa già đời,
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vợ chồng là nghĩa già đời