01/02/2023 11:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một dặm Côn Minh

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bái

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2013 14:13

 

Được bạn mời thăm đất Côn Minh
Cứ tưởng rằng xa hoá cũng gần
Xe từ Hà Khẩu qua Mông Tự
Chu du thiên hạ được mấy lần?

Có khác chi nhau một màu cây
Cũng sông cũng núi cũng vầng mây
Khác tiếng cho nên thành xa lạ
Liệu sau còn dịp trở lại đây!

Tới xem một vùng sinh vật cảnh
Người chạm vào hồn của muôn hoa
Từng thảm dưới trời mà lẻ bạn
Một thoáng Côn Minh, để rồi xa...

Một dặm Côn Minh để rồi qua
Sách mở giữa giời, người thương sách
Học dăm ba chữ ở thanh thiên
Để nhớ một lần nơi đất khách
Nguồn: Ngọc Bái, Trong trẻo trước mùa thu (thơ), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Bái » Một dặm Côn Minh