27/05/2022 07:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hảo sự chung
好事終

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 02/08/2005 01:26

 

Nguyên tác

畫梁春盡落香塵。
擅風情,秉月貌,
便是敗家的根本。
箕裘頹墮皆以敬,
家事消亡首罪寧。
宿孽總因情!

Phiên âm

Hoạ lương xuân tận lạc hương trần.
Thiện phong tình, bỉnh nguyệt mạo,
Tiện thị bại gia đích căn bản.
Cơ cừu đồi đoạ giai dĩ kính,
Gia sự tiêu vong thủ tội ninh.
Túc nghiệt tổng nhân tình!

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Xuân đi hương vẫn còn tươi
Nguyệt hoa gây vạ suy đồi vì ai?
Nhà suy bởi tại Kính rồi
Nhà tan trước hết tội thời tại Ninh
Gây nên oan trái vì tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Hảo sự chung