29/09/2022 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình nhạc kỳ 1
清平樂其一

Tác giả: Án Thù - 晏殊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2007 21:49

 

Nguyên tác

紅箋小字,
說盡平生意。
鴻雁在雲魚在水,
惆悵此情難寄。

斜陽獨倚西樓,
遙山恰對簾鉤。
人面不知何處,
綠波依舊東流。

Phiên âm

Hồng tiên tiểu tự,
Thuyết tận bình sinh ý.
Hồng nhạn tại vân ngư tại thuỷ,
Trù trướng thử tình nan ký.

Tà dương độc ỷ tây lâu,
Dao sơn kháp đối liêm câu.
Nhân diện bất tri hà xứ,
Lục ba y cựu đông lưu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Giấy hồng chữ nhỏ,
Mang hết tình thổ lộ.
Trên trời dưới nước lìa chim cá,
Ngao ngán lòng này khôn tỏ.

Chiều tà bóng chiếc tây lầu,
Núi xa đứng đối rèm châu.
Mặt người nay đâu chẳng biết,
Về đông sóng vẫn chảy mau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Thù » Thanh bình nhạc kỳ 1