29/01/2023 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ác mộng nóng

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi bruce lee vào 04/11/2010 17:58

 

(1)

Ác mộng trưa nay: nắng gớm ghê
Tấm thân rời rã lết lê thê
Nóng long trăm mảnh tim và não
Trần thế chưa xa, chết cận kề?

(2)

Mỗi mảnh từng qua lò luyện thép
Dễ gì sợ nóng đến u mê
Xưa muôn trùng sóng còn vươn đẹp
Nay lửa gầm gào chẳng ủ ê

(3)

Chí ít bảy tư hè gió lộng
Dồn vào ác mộng nóng ê chề
Gió Lào mơn trớn lầy nhầy dính
Bỗng trận mưa rào! Tỉnh giấc mê
Nguồn: Huy Dung, Cát pha lê, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Ác mộng nóng