22/05/2024 09:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà khó đẻ con khôn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:07

 

Nhà khó đẻ con khôn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhà khó đẻ con khôn